Ranking
równi w biznesie

Zagwarantowanie niezależnym przedsiębiorcom siły do konkurowania z największymi sieciami jest jednym z głównych zadań Grupy Eurocash. Ogromną rolę w całym procesie odgrywają producenci, którzy w swojej działalności biorą pod uwagę możliwości lokalnych sklepów. Dlatego też Grupa Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu, największym w naszym kraju reprezentantem handlu detalicznego i usług, przygotowała ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie zostaje poddana strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów w Polsce. Ranking ma nie tylko wyróżnić dobre praktyki wśród dostawców, ale przede wszystkim promować ich wśród polskich przedsiębiorców i osób, które dbają o zaopatrzenie sklepów.

O rankingu Równi w Biznesie

Ranking ma na celu wyróżnienie producentów, którzy poprzez sprawiedliwe traktowanie małoformatowych sklepów detalicznych, pozytywnie wpływają na ich konkurencyjność względem sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów. Ranking, oparty na porównaniu różnych kryteriów ważnych dla przedsiębiorców, ma zachęcać czołowych producentów w Polsce do partnerskiego traktowania sklepów małoformatowych, ponieważ nadal stanowią one niemal połowę rynku detalicznego.

Metodologia

Cena

 
(40% wagi w finalnej punktacji)

 

Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, oblicza się jako stosunek średnich cen produktów w supermarketach i dyskontach do średnich cen w kanale małopowierzchniowym. Średnie ceny zostały policzone dla produktów, które występują w obu kanałach i zważone zostały ilością sprzedaży tych produktów dla całego rynku. Im finalny współczynnik będzie wyższy, tym producent otrzyma więcej punktów. Całkowity indeks został zważony wartością tych produktów dla całego rynku.

Dystrybucja

 
(20% wagi w finalnej punktacji)

 

Liczbę punktów i miejsce, które producenci otrzymują za tą kategorię, oblicza się na podstawie kalkulacji różnicy w poziomie dystrybucji numerycznej produktów producenta w sklepach małopowierzchniowych oraz supermarketach i dyskontach. Wskaźnik obrazuje, czy producent dociera ze swoimi produktami bardziej do rynku mało, czy wielkoformatowego (z wyłączeniem hipermarketów). Im mniejsza przewaga w dystrybucji kanału wielkopowierzchniowego, tym większa liczba punktów. Marki własne wyłączone z kalkulacji.

Kontrybucja do wzrostu

 
(20% wagi w finalnej punktacji)

 

Wskaźnik określa, którzy producenci realizują swój wzrost sprzedaży poprzez wzrost na rynku małopowierzchniowym. Obliczany jest on przez odjęcie dynamiki (12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej ) w rynku małoformatowym od dynamiki w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy wynik, tym większa liczba punktów dla danego producenta.

Udział rynkowy

 
(20% wagi w finalnej punktacji)

 

Współczynnik, na podstawie którego producentom przyznawane są punkty w tej kategorii, uzyskuje się przez podzielenie udziału rynkowego producenta w rynku małoformatowym przez jego udział w supermarketach oraz dyskontach. Im wyższy współczynnik, tym producent otrzymuje większą liczbę punktów. Marki własne nie są tu uwzględniane.

Produkty dedykowane (SKU)

 
(20% wagi w finalnej punktacji)

 

Wskaźnik ten określa, czy producenci oferują produkty dedykowane, które są dostępne tylko w supermarketach i dyskontach (nie wliczając marek własnych). Wskaźnik jest obliczany jako udział wartościowy marek przeznaczonych wyłącznie na supermarketów i dyskontów w ogólnej sprzedaży producenta. Im udział wyższy, tym mniejsza liczba punktów.

Wyliczenia w oparciu o posiadane dane Nielsena. Dane za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających przygotowanie raportu do analogicznego okresu rok wcześniej w Dyskontach i Supermarketach oraz w Small Format (obejmującym sklepy spożywcze, sklepy winno-cukiernicze i kioski); dla faktów: cena za sztukę, numeryczna dystrybucja sprzedaży, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii, kontrybucja kanału do wzrostu sprzedaży wartościowej producenta, udziały sprzedaży wartościowej w kategorii i asortymencie producenta.

Mleko1

Mleko2

mleko3

mleko4

mleko5

mleko6

mleko7

mleko8

mleko9

mleko10

mleko11

mleko12

mleko13