Niezależny audytor

Nazwa

Ernst & Young Audyt Polska
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.

Siedziba Warszawa
Adres Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
KRS KRS 0000481039
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 526-020-79-76