Ład korporacyjny

Podstawowe dokumenty korporacyjne są dostępne w poniższych linkach.

Połączenie Eurocash Franczyza sp.zo.o. z Eurocash Food sp.z.o.o.