Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udz. w kapitale zakładowym (%)
Luis Amaral 61 287 778 44,04%
Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A. 13 605 690 9,78%
Pozostali 64 269 818 46,18%
Razem 139 163 286 100,00%