Interest rates

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii B Eurocash S.A. o terminie wykupu 23 grudnia 2025 roku (EUR1225) w 4. okresie odsetkowym według rocznej stopy 9,4300%
Dzień czerwiec'22 lipiec'22 sierpień'22 wrzesień'22 październik'22 listopad'22 grudzień'22
1 2,07 10,08 18,08 25,84 33,84 41,60
2 2,33 10,33 18,34 26,09 34,10 41,85
3 2,58 10,59 18,60 26,35 34,36 42,11
4 2,84 10,85 18,86 26,61 34,62 42,37
5 3,10 11,11 19,12 26,87 34,88 42,63
6 3,36 11,37 19,38 27,13 35,14 42,89
7 3,62 11,63 19,64 27,39 35,39 43,15
8 3,88 11,88 19,89 27,64 35,39 43,40
9 4,13 12,14 20,15 27,90 35,91 43,66
10 4,39 12,40 20,41 28,16 36,17 43,92
11 4,65 12,66 20,67 28,42 36,43 44,18
12 4,91 12,92 20,93 28,68 36,69 44,44
13 5,17 13,18 21,19 28,94 36,94 44,70
14 5,43 13,43 21,44 29,19 37,20 44,95
15 5,68 13,69 21,70 29,45 37,46 45,21
16 5,94 13,95 21,96 29,71 37,72 *45,47
17 6,20 14,21 22,22 29,97 37,98 *45,73
18 6,46 14,47 22,48 30,23 38,24 *45,99
19 6,72 14,73 22,74 30,49 38,50 *46,25
20 6,98 14,98 22,99 30,74 38,75 *46,50
21 7,23 15,24 23,25 31,00 39,01 *46,76
22 7,49 15,50 23,51 31,26 39,27 *47,02
23 0,00 7,75 15,76 23,77 31,52 39,53 *47,28
24 0,26 8,01 16,02 24,03 31,78 39,79
25 0,52 8,27 16,28 24,29 32,04 40,05
26 0,78 8,53 16,53 24,54 32,29 40,30
27 1,03 8,78 16,79 24,80 32,55 40,56
28 1,29 9,04 17,05 25,06 32,81 40,82
29 1,55 9,30 17,31 25,32 33,07 41,08
30 1,81 9,56 17,57 25,58 33,33 41,34
31 9,82 17,83 33,59

Tabelę sporządzono w dniu 20 czerwca 2022 roku.

* Odsetki w wysokości 47,28 zł, wypłacane w dniu 23 grudnia 2022 roku, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek, tj. w dniu 15 grudnia 2022 roku.